Chinese English Viet Nam
Dịch vụ
Trang chủ > Dịch vụ
Tư vấn các giống lan có chất lượng cao, được thị trường ưa chuộng và phù hợp với thủy - thổ trồng trọt cho từng địa bàn. Nhận ủy thác nhập khẩu cây giống.
Tư vấn thiết kế vườn trồng lan công nghiệp, khoa học và hiệu quả nhất.