Chinese English Viet Nam
Dịch vụ
Trang chủ > Dịch vụ > Thiết kế và xây dựng vườn lan công nghiệp

Thiết kế và xây dựng vườn lan công nghiệp

  • Tư vấn lập dự toán chi phí và thiết kế vườn trồng lan công nghiệp, khoa học và hiệu quả nhất.
  • Nhận xây dựng trọn gói nhà vườn với quy mô phù hợp (>1.000 m2)
  • Cung cấp các vật tư trồng trọt phục vụ cho hoa lan.

Dịch vụ khác