Chinese English Viet Nam
Sự kiện
Trang chủ > Sự kiện

19/04/2013 09:55AM

Năm mới Tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh vượng.

19/04/2013 09:55AM

http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201110/dai-hoi-Hoi-Sinh-vat-canh-dong-Nai-lan-thu-i-2101408/